תעריף מוגדל משרד התחבורה

נסיעה באוטובוס ללא כרטיס נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית. (חוק לתיקון פקודת התעבורה 94)

הנוסע ללא הסדר נסיעה ו\או לא יציג את כרטיסו בפני המבקר, צפוי לשלם תעריף מוגדל ע”פ הקבוע בפקודת התעבורה.  חובה על נוסע ששילם את דמי הנסיעה באמצעות כרטיס “רב-קו” ויישומוני תשלום להעביר את הכרטיס או את אישור הנסיעה הדיגיטלי במכשיר המיועד לכך.

אנו קוראים לציבור הנוסעים והלקוחות להקפיד ולהחזיק ברשותם כרטיס נסיעה תקף בכל נסיעה. אנו בדן בדרום ודן באר שבע מתחייבים להמשיך ולהעניק לציבור הלקוחות והנוסעים שירות מקצועי ואדיב, ומקווים לראותכם באחת מהנסיעות הבאות.

תשלום דו”ח תעריף מוגדל

ניתן לבצע תשלום תעריף מוגדל בעמדות “על הקו”.

“על הקו” חברת דן באר שבע

ניתן לשלם בשלושת מרכזי השירות הפרוסים בעיר באר שבע 

קניון קרית הממשלה

 

התחנה מרכזית

 

מרכז מסחרי נווה זאב

 

“על הקו” חברת דן בדרום

ניתן לשלם במרכזי השירות הפרוסים ברחבי הערים בצפון הנגב בנקודות הבאות: 

אופקים רחוב הרצל 37

קרית מלאכי מסוף קסטינה

שדרות רחוב בן יהודה 11

נתיבות שד’ ירושלים 1

אשקלון תחנה מרכזית

אשקלון רחוב רמז 7

* לא ניתן לשלם תעריף מוגדל בחברת דן בדרום אשר ניתנו בדן באר שבע ולהיפך.

לחץ- מידע על כתובות ושעות פעילות

הגשת ערעור

להגשת ערעור על דו”ח יש לפנות אל המפקח על התעבורה במשרד התחבורה

 לחץ כאן לשליחת בקשה

לחלופין, ניתן לשלוח פקס למספר 03-6849876 או דואר לכתובת: בניין ג’נרי א’ רחוב בנק ישראל 5 ת”ד 867 ירושלים 91008

טבלת תעריפים

תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס לפי פקודת התעבורה [נוסח חדש] שפורסם בילקוט הפרסומים 6774 ב-2 למרס 2014

נוסע שלא שילם את מחיר נסיעתו או שלא הציג או מסר כרטיס לאחר שנדרש לעשות כן

מחיר הנסיעה בש”ח

 גובה הקנס בש”ח

עד 10.40 ₪

100 ₪

10.50 – 18.00 ₪

120 ₪

18.10 – ומעלה ₪

180 ₪

  

נוסע ששילם את דמי נסיעתו בסכום מופחת לפי צו הפיקוח למרות שאינו זכאי לכך (קיבל הנחה שלא כדין)

עד 10.40 ₪

95 ₪

10.50 – 18.00 ₪

110 ₪

18.10 – ומעלה ₪

170 ₪

  

נוסע ששילם את דמי נסיעתו בסכום מופחת מן הסכום שעליו לשלם בעד הנסיעה עבור קטע הדרך שבו הוא נוסע (לדוגמא: תשלום על חלק מנסיעתו)

עד 10.40 ₪

90 ₪

10.50 – 18.00 ₪

100 ₪

18.10 – ומעלה ₪

160 ₪

  • ילד שנראה כמי שגילו אינו עולה על 12 שנים לא יחויב בתשלום תעריף מוגדל לפי הודעה זו, זולת אם היה בחברת אדם מעל גיל 18 האחראי עליו; במקרה כאמור יחויב אותו אדם בתעריף מוגדל שהיה צריך להיות מושת על הילד לפי הודעה זו.

  • נוסע רשאי לפנות למפקח על התעבורה בטענה כי התקיימו נסיבות המצדיקות שלא ישלם תעריף מוגדל כאמור בהודעה זו, לרבות בנסיבות שבהן בידי הנוסע הוכחה כי אכן רכש את כרטיס הנסיעה שלא הציג לפני הנציג, או במקרה של נסיבות אישיות קשות; בנסיבות כאמור רשאי המפקח לפטור את הנוסע מתשלום המוגדל, כולו או חלקו, ובלבד שלא יינתן פטור מעלות מחיר הנסיעה עצמה אם אין חולק שהנוסע לא שילם בעד נסיעתו.

  • מחיר נסיעה לפי, צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקו שירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית), התשע”ב – 2012.

  • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הינו לצרכיי ידוע בלבד ואין בו להחליף את הוראות פקודת התעבורה [נוסח חדש], “תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס”, כך שהנוסח המלא והמחייב כמו גם התעריף המוגדל הם אלה הקבועים בפקודת התעבורה [נוסח חדש], כפי שיתעדכנו מעת לעת.

  • יובהר בזאת כי נסיעה באוטובוס ללא הסדר נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית. הנוסע ללא הסדר נסיעה ו/או מי שלא יציג את כרטיסו בפני המבקר, צפוי לשלם תעריף מוגדל ע”פ הקבוע בפקודת התעבורה. חובה על נוסע ששילם את דמי הנסיעה באמצעות כרטיס “רב קו” להעביר את הכרטיס במכשיר המיועד לכך, ללא יוצא מן הכלל, לרבות לבעלי הסדר נסיעה מסוג מנוי. כרטיס רב קו (אישי) לא ניתן להעברה לנוסע אחר.

דילוג לתוכן