שינוי זמני במסלולי הקווים 40, 41

בתאריך 23/06, בין השעות  16:00 ועד 21:00, בעקבות מסדר כנפיים בחצרים,

יבוצע שינוי זמני במסלולי הקווים 40, 41.

תחנות מבוטלות:

בכיוון מב"ש:

14600 – צומת חצרים

15673 – מוזיאון חיל האויר

14606 – בסיס בינוי מרחב

14588 – מחנה חצרים

בכיוון מחצרים:

15664 – מחנה חצרים

15673 – מוזיאון חיל האויר

14599 – מחנה מוזיאון חיל האוויר

דילוג לתוכן