מירוץ לילה בב"ש – קווים:

בתאריך 24/11, בין השעות 19:30 ועד 22:30 עקב מירוץ לילה באר שבע, יסגרו לתנועה הרחובות הבאים:

  • שד' נפתלי צבי אימבר – מצומת הע"ל לכיכר הטנק בשני הכיוונים.
  • חטיבה שמונה עד יוהנה ז'בוטינסקי – שני כיוונים.
  • יוהנה ז'בוטינסקי ג'ו אלון – שני כיוונים.
  • ג'ו אלון טוביהו – שני כיוונים.
  • טוביהו מסוקולוב ליגאל ידין (גראנד קניון) – שני כיוונים.

לכן, יבוצע שינוי זמני במסלולי הקווים 4, 5, 7, 8, 13, 14, 14א, 25, 29 בבאר שבע.

תחנות מבוטלות:

קו 4 רמות – מסוף טרנר:

669 – שדרות דוד טוביהו/סוקולוב

12537 – שדרות דוד טוביהו/חיים נחמן ביאליק

15564 – משטרה/שדרות דוד טוביהו

15561 – שדרות דוד טוביהו/סיני

15549 – גרנד קניון/שדרות דוד טוביהו

קו 4 מסוף טרנר – רמות:

15548 – גרנד קניון/שדרות דוד טוביהו

16415 – שדרות דוד טוביהו/בית אל

15562 – שדרות דוד טוביהו/רחבת טבריה

10056 – מגדלי רמב"ם/טוביהו

10056 – מגדלי רמב"ם/טוביהו

15307 – שדרות דוד טוביהו/אסף שמחוני

קו 5 רכבת צפון – חצרים:

12473 – קניון הנגב/יצחק בן צבי

11300 – ת. מרכזית/עירוניים לדרום

11173 – שוק עירוני/בית אשל

11135 – העצמאות/טרומפלדור יוסף

11113 – מוזיאון הנגב/העצמאות

13424 – חטיבת הנגב/נגבה

13423 – אפרים / נפתלי

19408 – השבטים/ראובן

11881 – השבטים/הגדודים

11102 – כפר הדרום/הרצל

13503 – החלוץ/בי"ס בית יעקב

19423 – בי"ס בית יעקב לבנים/הגדודים

19407 – סרן דב/חטיבה שמונה

10999 – בה"ס נווה שלום/יעקב פיכמן

10975 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/קדיש סילמן

קו 5 חצרים – רכבת צפון:

10976 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/שדרות נפתלי הרץ אימבר

19406 – בי"ס נווה שלום/יעקב פיכמן

18602 – סרן דב/חטיבה שמונה

18605 – בי"ס בית יעקב לבנים/הגדודים

18533 – בי"ס בית יעקב/החלוץ

11748 – סמילנסקי/ההגנה

11748 – סמילנסקי/ההגנה

11679 – אסף שמחוני/הדסה

13480 – רמב"ם/הרצל

12674 – רמב"ם/החלוץ

11176 – שוק עירוני/בית אשל

13462 – ת. מרכזית/עירוניים לצפון

14330 – דואר/יצחק רגר

קו 7 טרנר – חצרים:

12473 – קניון הנגב/יצחק בן צבי

11300 – ת. מרכזית/עירוניים לדרום

11173 – שוק עירוני/בית אשל

11135 – העצמאות/טרומפלדור יוסף

11113 – מוזיאון הנגב/העצמאות

11103 – פארק קרסו למדע/העצמאות.

19420 – העצמאות/עלי דיוויס

15252 – דרך יוסף גו' אלון/תבורי

10012 – חטיבה שמונה/שדרות יוהנה ז'בוטינסקי

10015 – אביגדור המאירי/חטיבה שמונה

13489 – מרכז מסחרי נווה זאב/שדרות יוהנה ז'בוטינסקי

10975 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/קדיש סילמן

קו 7 חצרים – טרנר:

10976 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/שדרות נפתלי הרץ אימבר

10992 – מרכז מסחרי נווה זאב/שדרות יוהנה ז'בוטינסקי

11061 – אביגדור המאירי/שלום אש

11069 – חטיבה שמונה/גולי קניה

13301 – חטיבה שמונה/שדרות ז'בוטינסקי

11790 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/חטיבה שמונה

15913 – מרכז קליטה/הפלמ"ח

13479 – רמב"ם/המוכתר

13480 – רמב"ם/הרצל

12674 – רמב"ם/החלוץ

11176 – שוק עירוני/בית אשל

13462 – ת. מרכזית/עירוניים לצפון

14330 – דואר/יצחק רגר

קו 8 טרנר – מסוף י"א:

11113 – מוזיאון הנגב/העצמאות

11103 – פארק קרסו למדע/העצמאות.

19420 – העצמאות/עלי דיוויס

13338 – משטרת מרחב הנגב/שדרות ירושלים

19413 – בית החייל/שדרות ירושלים

13348 – בה"ס מולדת/שדרות ירושלים

10977 – בה"ס נתיבי עם/שדרות ירושלים

19993 – שדרות יגאל ידין/עין גדי

12034 – גרנד קניון/דרך מצדה

קו 8 מסוף י"א – טרנר:

18628 – גרנד קניון/ שדרות יגאל ידין

13344 – שד. יגאל ידין/עין גדי

13346 – שדרות ירושלים/שער הגיא

10984 – בה"ס נתיבי עם/שדרות ירושלים

19412 – קופת חולים כללית ט'/שדרות ירושלים

11072 – בית החייל/שדרות ירושלים

15913 – מרכז קליטה/הפלמ"ח

13479 – רמב"ם/המוכתר

13480 – רמב"ם/הרצל

קו 13 חסין אש – חצרים:

10977 – בה"ס נתיבי עם/שדרות ירושלים

13348 – בה"ס מולדת/שדרות ירושלים

19413 – בית החייל/שדרות ירושלים

13338 – משטרת מרחב הנגב/שדרות ירושלים

19420 – העצמאות/עלי דיוויס

11103 – פארק קרסו למדע/העצמאות

11113 – מוזיאון הנגב/העצמאות

11135 – העצמאות/טרומפלדור יוסף

11176 – שוק עירוני/בית אשל

13462 – ת. מרכזית/עירוניים לצפון

14330 – דואר/יצחק רגר

קו 13 חצרים – חסין אש:

13346 – שדרות ירושלים/שער הגיא

10984 – בה"ס נתיבי עם/שדרות ירושלים

19412 – קופת חולים כללית ט'/שדרות ירושלים

11072 – בית החייל/שדרות ירושלים

15913 – מרכז קליטה/הפלמ"ח

13479 – רמב"ם/המוכתר

13480 – רמב"ם/הרצל

12674 – רמב"ם/החלוץ

11176 – שוק עירוני/בית אשל

13462 – ת. מרכזית/עירוניים לצפון

14330 – דואר/יצחק רגר

קו 14,14א רכבת צפון – נחל בקע:

14340 – יצחק רגר/וייצמן

14340 – יצחק רגר/וייצמן

12537 – שדרות דוד טוביהו/חיים נחמן ביאליק

15252 – דרך יוסף גו' אלון/תבורי

13487 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/חטיבה שמונה

13489 – מרכז מסחרי נווה זאב/שדרות יוהנה ז'בוטינסקי

10975 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/קדיש סילמן

קו 14,14א  נחל בקע – רכבת צפון:

10976 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/שדרות נפתלי הרץ אימבר

10992 – מרכז מסחרי נווה זאב/שדרות יוהנה ז'בוטינסקי

13493 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/אביגדור המאירי

11790 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/חטיבה שמונה

10056 – מגדלי רמב"ם/טוביהו

12538 – שדרות דוד טוביהו/עלי דיוויס

15307 – שדרות דוד טוביהו/אסף שמחוני

14330 – דואר/יצחק רגר

קו 25  ביג – חצרים:

11981 – בית העלמין הישן/מגידו

18596 – חטיבה שמונה/דרך ג'ו יוסף אלון

10012 – חטיבה שמונה/שדרות יוהנה ז'בוטינסקי

10015 – אביגדור המאירי/חטיבה שמונה

13489 – מרכז מסחרי נווה זאב/שדרות יוהנה ז'בוטינסקי

10975 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/קדיש סילמן

18597 – תיכון מקיף רגר/שדרות נפתלי הרץ אימבר

18594 – שדרות נפתלי הרץ אימבר/הרצל רוזנבלום

קו 25 חצרים – ביג:

19405 – שדרות נפתלי הרץ אימבר/דרך ג'ו יוסף אלון

19405 – שדרות נפתלי הרץ אימבר/דרך ג'ו יוסף אלון

10976 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/שדרות נפתלי הרץ אימבר

10992 – מרכז מסחרי נווה זאב/שדרות יוהנה ז'בוטינסקי

11061 – אביגדור המאירי/שלום אש

11069 – חטיבה שמונה/גולי קניה

13301 – חטיבה שמונה/שדרות ז'בוטינסקי

13295 – בה"ס אשכול/מגידו

קו 29 חצרים – ביג:

19405 – שדרות נפתלי הרץ אימבר/דרך ג'ו יוסף אלון

10964 – תיכון מקיף רגר/שדרות נפתלי הרץ אימבר

10976 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/שדרות נפתלי הרץ אימבר

10992 – מרכז מסחרי נווה זאב/שדרות יוהנה ז'בוטינסקי

13493 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/אביגדור המאירי

11790 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/חטיבה שמונה

15913 – מרכז קליטה/הפלמ"ח

11110 – חיים נחמן ביאליק / מוריה

11116 – ביאליק/בזל

קו 29 ביג – חצרים:

10088 – מכללת סמי שמעון/ביאליק

13265 – ביאליק/בזל

19420 – העצמאות/עלי דיוויס

15252 – דרך יוסף גו' אלון/תבורי

13487 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/חטיבה שמונה

13489 – מרכז מסחרי נווה זאב/שדרות יוהנה ז'בוטינסקי

10975 – שדרות יוהנה ז'בוטינסקי/קדיש סילמן

18597 – תיכון מקיף רגר/שדרות נפתלי הרץ אימבר

18594 – שדרות נפתלי הרץ אימבר/הרצל רוזנבלום

דילוג לתוכן