Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

אבידות ומציאות

איבדתי, מה עושים?  

פונים אל אחד ממרכזי השירות שלנו או למוקד המודיעין  בטלפון 5467*  מוסרים את מירב הפרטים. במידה שנמצאה האבידה יקבע יחד איתך מועד ומקום לאיסוף האבידה. לא נמצאה, האבידה נציגנו יירשמו את פנייתך ויתקשרו עימך אם האבידה תימצא.

מסירת האבידה לבעליה:

האבידה תוחזר לבעליה לאחר מתן סימנים מזהים ולאחר שהוכח כי אכן הוא בעל האבידה. האבידה תוחזר רק לאחר שיחתום ויציין את פרטיו כגון: שם מלא, מס' ת.ז. כתובת מלאה וטלפון.

לא נדרשה אבידה בתקופה של  4 חודשים:

במידה שלא היה דורש לאבידה, לאחר 4 חודשים האבידה תועבר על פי חוק לתרומה לעמותה רשומה .

באבידת נשק/ ציוד לחימה- הפריטים יועברו למשטרת ישראל/ למשטרה הצבאית.