Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

רפורמת התעריפים וסוגי המנויים

החל מ 1.1.2016, ניתן לרכוש מינוי נסיעה אזורי, המשלב את כל אמצעי התחבורה הציבורית. באמצעותו, ניתן לנסוע ללא הגבלה בתחומי האזור, בכל אמצעי התחבורה, בנפרד או בשילוב ביניהם. (בכפוף למגבלות המינוי).

אילו סוגי מנויים קיימים?
קיימים 3 סוגי מנויים: יומי, שבועי (7) וחודשי (30).
מחיר המנוי משתנה בהתאם למספר ימי השימוש ולמספר אזורי הנסיעה אותם הוא "מכסה".
חופשי חודשי: מנוי לנסיעה חופשית התקף לחודש קלנדרי (מה- 1 בחודש ועד סוף החודש) וניתן לרכישה החל מה-25 בחודש.
חופשי שבועי: מנוי לנסיעה חופשית התקף לשבוע ימים מיום הרכישה.
חופשי יומי: מנוי לנסיעה חופשית התקף ליום הרכישה בלבד, מתחילת השירות ועד לסיום השרות באזור הכלול במנוי.

למידע על רפורמת התעריפים של משרד התחבורה לחצו כאן

למעבר להצגת עלויות נסיעה ע"פ מטרופולין ומפת האיזור לחצו כאן

הקלק למעבר למחשבון תעריפי הנסיעה של משרד התחבורה