Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

סוגי רב-קו

מהם סוגי הרב-קו?

כרטיס רב-קו אישי

כרטיס חכם:
ניגשים לעמדת ההנפקה עם תעודה מזהה רשמית של מדינת ישראל ואישורים
לזכאות הנחות, ממלאים טופס, מצטלמים ומקבלים רב-קו.
לא ניתן להביא תמונה או ייפוי כוח להנפקת רב-קו.
פרטים אישיים:
הכרטיס האישי שומר את פרטיכם האישיים ומקנה הנחות המגיעות לכם על פי
חוק בנסיעה בתחבורה הציבורית - נוער, ותיקים, סטודנטים וכו' (במעמד הטעינה). הכרטיס הינו אישי ואינו
ניתן להעברה.
מגוון אפשרויות טעינה:
• חופשי חודשי • ערך צבור • נסיעה בודדת
ניתן להטעין עד 8 הסדרי נסיעה בכרטיס אחד.
אובדן כרטיס:
במקרה של אובדן/גניבה היתרה הצבורה בכרטיס מבוטחת ותוחזר לכם ללא חיוב.
הצטיידות:
ניתן להצטייד ברב-קו אישי בעמדות השירות "על-הקו".


כרטיס חצי אנונימי

כרטיס חכם:
כרטיס אישי המונפק ללא תשלום וניתן לטעינה חוזרת.
פרטים אישיים:
הכרטיס החצי-אנונימי שומר את פרטיו של הנוסע בכרטיס בלבד. המידע אודות נסיעות
הנוסע אינו נשמר. על הכרטיס מוטבעת תמונה ו -4 הספרות האחרונות של ת.ז. הכרטיס מקנה הנחות המגיעות
על פי חוק בנסיעה בתחבורה הציבורית (במעמד הטעינה). הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
מגוון אפשרויות טעינה:
• חופשי חודשי • ערך צבור • נסיעה בודדת
ניתן לטעון עד 8 הסדרי נסיעה בכרטיס אחד.
אובדן כרטיס:
במקרה של אובדן או גניבה לא יינתנו החזרים בגין יתרות הנסיעה שבכרטיס.
הצטיידות:
ניתן להצטייד ברב-קו חצי אנונימי בעמדות השירות "על-הקו".


כרטיס אנונימי

כרטיס חכם:
ניתן לרכישה תמורת תשלום חד פעמי ומאפשר טעינה חוזרת.
פרטים אישיים:
הכרטיס האנונימי אינו כולל פרטים מזהים ולכן אינו כולל זכאות להנחות אישיות.
אפשרויות טעינה:
• נסיעה בודדת • ערך צבור
לא ניתן לטעון הסדרי נסיעה מסוג חופשי חודשי.
אובדן כרטיס:
במקרה של אובדן או גניבה לא יינתנו החזרים בגין יתרות הנסיעה שבכרטיס.
הצטיידות:
ניתן להצטייד ברב-קו האנונימי אצל הנהגים, או  בעמדות השירות "על-הקו".