Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

שאלות ותשובות

מהו כרטיס רב-קו?

תשובה לשאלה זאת ניתן למצוא בדף מידע כללי על הרב קו באתר זה.


היכן ישנן עמדות להנפקת כרטיסי רב-קו?

 את רשימת העמדות המלאה ניתן למצוא בדף תחנות הנפקה ושירות לקוחות של הרב-קו באתר זה.


באילו מסמכים עלי להצטייד בבואי להנפיק כרטיס רב-קו אישי?

  • יש להביא תעודת זהות או דרכון.
  • יש למלא טופס בקשה להנפקת כרטיס חכם.
  • זכאים להנחה – יש להציג אישורים על הזכאות: סטודנטים – תעודת סטודנט בתוקף + אישור ממוסד לימודים; אזרח ותיק – תעודת זהות או תעודת אזרח ותיק; נוער – ת"ז של ההורה כולל הספח שבו רשום הילד; זכאי הביטוח הלאומי – אישור זכאות.

איך מטעינים את כרטיס הרב-קו?

ניתן להטעין את כרטיס הרב-קו אצל הנהגים או באחת מתחנות השירות הפתוחות לציבור הרחב או באתר זה.


מהו כרטיס תקול? ומה עושים במקרה זה?

כרטיס תקול הוא כרטיס שהנוסע הניח על מכשיר הכרטוס והמכשיר לא מצליח לקרוא את המידע שבו. לאחר הנסיעה יגש הלקוח לאחת מעמדות השירות ושם יבדק כרטיסו ויוחלף במידת הצורך.


מהו כרטיס אישי?

הכרטיס האישי שומר את פרטיכם האישיים ומקנה הנחות המגיעות לכם על פי
חוק בנסיעה בתחבורה הציבורית - נוער, ותיקים, סטודנטים וכו' (במעמד הטעינה).

הכרטיס הינו אישי ואינוניתן להעברה.

 אפשרויות טעינה:
• חופשי חודשי • ערך צבור • נסיעה בודדת
במקרה של אובדן/גניבה היתרה הצבורה בכרטיס מבוטחת ותוחזר לכם ללא חיוב.
ניתן להצטייד ברב-קו אישי בעמדות השירות "על-הקו".


מהו כרטיס אנונימי?

ניתן לרכישה תמורת תשלום חד פעמי  על סך 10 ש"ח ומאפשר טעינה חוזרת.
הכרטיס האנונימי אינו כולל פרטים מזהים ולכן אינו כולל זכאות להנחות אישיות.
אפשרויות טעינה:
• נסיעה בודדת • ערך צבור
לא ניתן לטעון הסדרי נסיעה מסוג חופשי חודשי.
במקרה של אובדן או גניבה לא יינתנו החזרים בגין יתרות הנסיעה שבכרטיס.
ניתן להצטייד ברב-קו האנונימי בעמדות השירות "על-הקו".


מהו כרטיס חצי אנונימי?

כרטיס אישי המונפק בתשלום על סך 5 ש"ח וניתן לטעינה חוזרת.
הכרטיס החצי-אנונימי שומר את פרטיו של הנוסע בכרטיס בלבד. המידע אודות נסיעות
הנוסע אינו נשמר. על הכרטיס מוטבעת תמונה ו -4 הספרות האחרונות של ת.ז. הכרטיס מקנה הנחות המגיעות
על פי חוק בנסיעה בתחבורה הציבורית (במעמד הטעינה). הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
אפשרויות טעינה:
• חופשי חודשי • ערך צבור • נסיעה בודדת
במקרה של אובדן או גניבה לא יינתנו החזרים בגין יתרות הנסיעה שבכרטיס.
ניתן להצטייד ברב-קו חצי אנונימי בעמדות השירות "על-הקו".


מהו חוזה?

חוזה הינו חבילת נסיעה!

בכרטיס חכם ניתן לטעון עד 8 חוזים.


איזה סוגי חוזים קיימים?

  • חופשי חודשי(מנוי נסיעה אזורי) - מנוי לנסיעה חופשית התקף לחודש קלנדרי (מה- 1 בחודש ועד סוף החודש) וניתן לרכישה החל מה-25 בחודש.
  • חופשי שבועי(מנוי נסיעה אזורי) - מנוי לנסיעה חופשית התקף לשבוע ימים מיום הרכישה.
  • חופשי יומי(מנוי נסיעה אזורי) - מנוי לנסיעה חופשית התקף ליום הרכישה בלבד, מתחילת השירות ועד לסיום השרות באזור הכלול במנוי. 
  • חופשי סטודנטיאלי שנתי וסימסטריאלי.
  • ערך צבור - כמות כסף הנטענת על הרב קו בהתאם לרצון הנוסע ובהתאם לפרופיל הנוסע.

מהו ערך צבור?

רב קו שעליו מוטען סכום כסף שמחויב לפי שימוש, אפשרות לתשלום וטעינה בסכומים של 30 ₪, 50 ₪, 100 ₪ בלבד וכך להנות מנסיעות באוטובוס ללא צורך במזומן בכיס. בערך צבור קיימת הנחה של 20% לכל נוסע רגיל או ההנחות התקפות המוגדרות לכל פרופיל.
הנסיעות בערך צבור תקפות לכל הקודים השונים ואינם מוגבלות בזמן.

משלמים מחיר רגיל מלא וההנחות ניתנות מראש בזמן הטעינה

ניתן להטעין חוזה על כרטיס ה"רב קו" באתרי ההנפקה ובתחנות השירות במזומן או בכרטיס אשראי.


מה עושים במקרה של גניבה, אובדן או קלקול?

 יש להגיע ישירות לאחת מעמדות השירות של כל אחת ממפעילות התחבורה הציבורית. איתור הלקוח יתבצע ע"י מס' תעודת זהות, רשיון נהיגה או דרכון בלבד.

פרטים נוספים ניתן למצוא בדף מידע כללי על הרב-קו באתר זה. 


מהו תוקף כרטיס הרב-קו?

כרטיס הרב-קו תקף במשך 8 שנים ממועד הנפקתו. בתום התקופה יש להנפיק כרטיס חדש.


 מהו תוקף הזכאות להנחה ברב-קו האישי? 

תוקף הזכאות להנחה ברב-קו אישי פג בהתאם לנתונים האישיים של בעל הכרטיס. מרגע זה הכרטיס הופך לרב-קו רגיל (למשל, סיום כיתה י"ב או סיום שנת הלימודים האקדמית).