Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

מידע כללי

מי זכאי להנחה בתעריפי הנסיעה באוטובוס?

רשימת ההנחות הנהוגות על פי חוק בתחבורה הציבורית:

 • אזרח ותיק: על פי חוק זכאי להנחה של 50% על כל אמצעי הכירטוס בתחבורה הציבורית.
 • בני נוער (מגיל 5-18): זכאים להנחה של 50%.
 • נכה/זכאי הביטוח הלאומי: זכאים להנחה של 33%.
 • סטודנטים: זכאים להנחה של 33%. בעלי מנוי סמסטריאלי או שנתי זכאים להנחה של 50%.
 • עיוורים: זכאים לפטור מלא מתשלום דמי נסיעה.
 • מלווה לעיוור: זכאי להנחה בשיעור של 50% בכרטיס בודד.
 • מתנדבי שנת שירות, חניכי מכינות קדם צבאיות וחיילי של"ת(שירות ללא תשלום): זכאים לפטור מלא מתשלום דמי נסיעה, למעט בקווים לאילת וממנה.

מאיזה גיל ישנה חובת תשלום?

בהתאם להנחיות משרד התחבורה, ילד עד גיל 5 אינו חייב בתשלום.
מבוגר הנוסע עם שני ילדים מתחת לגיל 5, חייב בכרטיס אחד עבורו, וכרטיס אחד עבור שני הילדים.


כיצד מנפיקים תעודת זכאות של ביטוח לאומי?

משרד התחבורה שולח את תעודת הזכאות לזכאים באופן אוטומטי, על פי רשימת הזכאים המועברת אליו מהביטוח הלאומי. במקרה שאבדה התעודה או יש צורך בחידושה יש לפנות לטל' 1-222-56-78 או לפנות בכתב אל המפקח על התעבורה הציבורית, רח' המלאכה 8, ת"ד 57109, תל-אביב 61570. ניתן לרכוש כרטיסיות בהנחה לזכאים עם הצגת תעודת הזכאות בפני הנהג או בקופה. 


האם חייב נהג אוטובוס לכבד כל שטר כסף?

על פי תקנה 434 (ב) לתקנות התעבורה חייב הנהג להסיע נוסע שהציע שכר נסיעה בשטר שערכו לא יעלה על מכפלת תעריף הנסיעה בעשר. דהינו, מנוסע שדמי נסיעתו 4.40 רשאי הנהג לסרב לקבל שטר של 50 ש"ח.


מה אסור להעלות לאוטובוס?

אין להעלות לאוטובוס כל דבר שעלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או מפיץ ריחות רעים, חומרי נפץ ונשק טעון.


האם מותר להעלות לאוטובוס אופניים או גלשן?

ניתן להוביל אופניים או גלשן בתאי המטען בלבד ורק אם יש בהם מקום פנוי.


האם ניתן להעלות בעל חיים לאוטובוס?

מותר להעלות לאוטובוס חיות מחמד קטנות אם הן קשורות ברצועה ומצוידות במחסום פה, מונחות  על הברכיים או מוחזקות על הידיים כך שאינן יכולות לפגוע או להטריד את הנוסעים.
בעל חיים גדול יותר אפשר להסיע רק כשהם קשורים ועם מחסום פה ובתשלום כרטיס מלא בנסיעה עירונית רגילה. בנסיעה שמחירה גבוהה יותר יהיה התשלום עבור בעל החיים 50% ממחיר הנסיעה. אך לא פחות ממחיר נסיעה עירונית.
נוסע עיוור רשאי לקחת עימו כלב נחייה קשור ברצועה ללא תשלום נוסף.


האם מותר להעלות מטען לאוטובוס?

נוסע רשאי לקחת עימו מטען יד ללא תשלום נוסף, ובלבד שלא יגרום הפרעה או נזק לנוסעים באוטובוס. תיקים גדולים ומזוודות יש לשים בתאי המטען. להלן סוגי המטען המותרים ללא תשלום:

 • תיק ומזוודה, בתנאי שלא יגרמו נזק או יפריעו לנוסעים.
 • עגלת ילדים מקופלת ו/או עגלת נכים מקופלת(הנהג רשאי לסרב להעלות את העגלה מנימוקי צפיפות).
 • כל מטען כגון כלי נגינה, חבילה, ארגז, שק וכד'. כל עוד אינם מפריעים לנוסעים, נכנסים לתא מטען ואינם מונחים במעברים ובכניסות.
 • מטען צר (מוט עץ, גליל שרטוטים) שאורכו אינו עולה על מטר.

באיזה קווים קיימים אוטובוסים לנכים?

החל מינואר 2015 כל הקווים שמוגדרים כקווים עירוניים מופעלים באמצעות אוטובוסים עירוניים מונגשים. 


האם עגלת ילדים מחויבת בתשלום?

בהתאם להנחיות משרד התחבורה, ניתן להעלות עם עגלת ילדים פתוחה ללא תשלום בכל שעות היום.  
בנוסף, גם עגלה מקופלת לא מחויבת בתשלום בכל שעות היממה.


רב-קו: איפה ניתן להשתמש בו? איפה מנפיקים? מה קורה אם אבד כרטיס?

תשובות לשאלות אילו ונוספות בדף רב-קו הכרטיס החכם באתר


מהו כרטיס חופשי תקופתי לסטודנט?

כרטיס חופשי תקופתי הוא חוזה שמוטען על כרטיס הרב-קו. המנוי מיועד לסמסטר אחד או לכל השנה האקדמאית. מחירי הכרטיס נקבעים ע"י משרד התחבורה ובדר"כ ההנחה בכרטיס מגיעה ל- 50% ממחיר נסיעה רגיל! הכרטיס מיועד לכל הסטודנטים הלומדים במוסדות האקדמיים המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה(המל"ג) ובכפוף להנחיות משרד התחבורה.


אילו אישורים צריך לרכישת כרטיס חופשי תקופתי?

אישורים נדרשים להנפקה:  1. תעודת סטודנט בתוקף ואישור לימודים במוסד מוכר לשנת הלימודים - מודפס בלבד. 2. תעודה מזהה. 3. הסטודנט ימלא בעמדת ההנפקה טופס פרטים אישיים. יש לוודא כי מוסד הלימודים בו אתם לומדים מוכר ע"י משרד התחבורה והמועצה להשכלה גבוהה.


מה עושה סטודנט עם הרב קו סטודנטיאלי כשסיים ללמוד?

עם תום סטטוס הסטודנט נחסמת אוטומטית האפשרות להמשיך ולהשתמש בחוזים הטעונים בכרטיס, אם אין כוונה לחדש את הסטטוס יש לגשת לאחת מעמדות "על הקו" של משרד התחבורה ולפתוח פנייה לזיכוי היתרה בכרטיס (יש להגיע לעמדה עם תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון). הזיכוי יינתן רק עבור כרטיסיות בהנחת סטודנט הטעונות בכרטיס.


האם את\ה זכאי למנוי סטודנטיאלי?

זכאיים כל הסטודנטים הרשומים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובכפוף להנחיות משרד התחבורה.