Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

הנחיות להפעלת שירותי התחבורה הציבורית במגבלות בריאותיות

01/07/2020

כחלק מהחזרת פעילות התחבורה הציבורית, להלן הנחיות להפעלת שירותי התחבורה הציבורית במגבלות בריאותיות

  1. נוסע שחום גופו עולה על 38.0 מעלות או עם שיעול או קושי נשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה / אלרגיה) לא ישתמש בתחבורה הציבורית האחריות בנושא חלה על הנוסע.
  2. לא ישתמש בתחבורה הציבורית נוסע ללא מסיכת פנים כמחויב בהנחיות משרד הבריאות, למעט נוסעים הפטורים מעטיית מסכה לפי הרשום בצו (כגון ילדים מתחת לגיל 7 , אדם בעל מוגבלות פיזית, שכלית או נפשית המונעת ממנו עטיית מסכה).
  3. חובת תיקוף הנסיעה חלה על הנוסע כבשגרה - לא תתאפשר טעינת חוזה כלשהו אצל הנהג, תשלום במזומן באוטובוס יתאפשר אך ורק לאזרחים ותיקים ומלווים לעיוור ולקווי השירות בהם יש הנחת מזומן של 50% לכלל האוכלוסייה.
  4. ארבעת המושבים בשורה הראשונה באוטובוס (מאחורי הנהג ובסמוך לדלת הכניסה לאוטובוס) יישארו ריקים.  במידה וישנה מחיצה(תא הפרדה לנהג) המונעת מעבר רסס בין מושב הנהג לבין המושבים שמאחוריו,  ניתן יהיה לשבת במושבים אלו.
  5. מספר הנוסעים המקסימלי בכל נקודת זמן באוטובוס עירוני לא יעלה על  32 נוסעים .
  6. מספר הנוסעים המקסימלי בכל נקודת זמן באוטובוס בינעירוני לא יעלה על  30 נוסעים.
  7. מספר הנוסעים המקסימלי בכל נקודת זמן במיניבוס לא יעלה על  9 נוסעים.