Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

החל מה- 23.4.17 שינוי מסלול בקווים: 2 (שדרות), 1 (נתיבות), 62, 66

12/04/2017

לפניכם רשימת שינויים הצפויים להתקיים החל מיום ראשון, 23.4.2017:

קו 2 בשדרות:

מפריס הלסינקי למעפילים- הקו לא ייכנס יותר לרחוב בן יהודה.

 

קו 1 בנתיבות:

מהאצטדיון לרכבת נתיבות- שינוי במסלול הקו ברחוב חיל האוויר, הקו יוסט לרחוב חיל ההנדסה ותתווסף תחנה ברחוב חיל ההנדסה.

 

קו 62:

מתחנת רכבת קרית גת לשומריה- התחנות בקרית גת יהפכו לתחנות איסוף בלבד.

 

קו 66:

מתחנת רכבת קרית גת לבא"פ לכיש- תבוטל העצירה בתחנת צומת שדה משה (לכיוון בית גוברין).