Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

החל מה-23.4.17 הוספת תחנות בקווים: 51, 52, 53, 54, 56, 61, 361, 1+2 (נתיבות)

12/04/2017

לפניכם רשימת שינויים הצפויים להתקיים החל מיום ראשון, 23.4.2017:

 

הוספת תחנות:

 

קו 51:

מנתיבות לזרועה- הוספת תחנות בעיר נתיבות ברחוב ירושלים/נתיביון ובירושלים/שבטי ישראל .

                         הוספת תחנה במושב תלמי בילו ברחוב הזית/הורד.

מזרועה לנתיבות- הוספת תחנה במושב תלמי בילו ברחוב הזית/הורד.

                         הוספת תחנות בעיר נתיבות ברחוב ירושלים/חפץ חיים ובירושלים/חי טייב.

 

קו 52:

מנתיבות ללהבים- הוספת תחנות בעיר נתיבות ברחוב ירושלים/נתיביון ובירושלים/שבטי ישראל .

                          תוספת תחנה באשבול- הרחבה.

                          הוספת 2 תחנות בפעמי תש"ז ברחוב הגפן/הרימון וברחוב התמר/הגפן.

מלהבים לנתיבות- הוספת 2 תחנות בפעמי תש"ז ברחוב הגפן/הרימון וברחוב התמר/הגפן.

                          תוספת תחנה באשבול- הרחבה.

                          הוספת תחנות בעיר נתיבות ברחוב ירושלים/חפץ חיים ובירושלים/חי טייב.

 

קו 53:

מנתיבות לבית קמה- הוספת תחנות בעיר נתיבות ברחוב ירושלים/נתיביון ובירושלים/שבטי ישראל.

                             תוספת תחנה בבי"ס מבועים.

מבית קמה לנתיבות- תוספת תחנה בבי"ס מבועים.

                             תוספת תחנה בצומת ניר עקיבא.

                             הוספת תחנות בעיר נתיבות ברחוב ירושלים/חפץ חיים ובירושלים/חי טייב.

 

קו 54:

מנתיבות לשיבולים- הוספת תחנות בעיר נתיבות ברחוב ירושלים/נתיביון ובירושלים/שבטי ישראל .

                            תוספת תחנה בכניסה למושב שרשרת.

משיבולים לנתיבות- תוספת תחנה בכניסה למושב שרשרת.

                           הוספת תחנות בעיר נתיבות ברחוב ירושלים/חפץ חיים ובירושלים/חי טייב.

                                 

קו 56:

מנתיבות לתאשור- הוספת תחנות בעיר נתיבות ברחוב ירושלים/נתיביון ובירושלים/שבטי ישראל.

                          תוספת תחנה בהרחבה במושב ברוש.

                          תוספת תחנה בצומת תדהר.

מתאשור לנתיבות- תוספת תחנה בהרחבה במושב ברוש.

                          הוספת תחנות בעיר נתיבות ברחוב ירושלים/חפץ חיים ובירושלים/חי טייב.

 

קו 61:

מקרית גת לשחר ובכיוון הנגדי- תוספת תחנה במושב נהורה.

                                           הוספת תחנות בהרחבה במושב שחר.

 

קו 361:

מאשקלון לבאר שבע ובכיוון הנגדי- הוספת תחנת עצירה בכניסה לנתיבות ליד העירייה.

 

קווים 1, 2 בנתיבות-

ביטול התחנה הנוכחית ברחוב אבוחצירה/חי כהן, והעברתה לתחילת הרחוב.