Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

שיפור הפעלת התחבורה הציבורית בעיר שדרות

22/04/2021

החל מתאריך 23/04/2021, כחלק משיפור שירות התחבורה הציבורית, יבוצע עדכון בזמני הנסיעות ובמסלולי הקווים בעיר שדרות.

לחוברת המידע המלאה המפרטת את השינויים - sderot.dandarom.co.il

להלן עיקרי השינויים:

קו 1

מסוף המעפילים – אזור התעשייה שדרות

ביטול הכניסה לשכונת בן גוריון (קסדור)

 

קו 1א

מסוף המעפילים – אזור התעשייה שדרות

חלופה העוברת באזור התעשייה שדרות

קו 2

מסוף המעפילים – אזור התעשייה שדרות

מסלול הקו יעבור בין שכונת הכלניות ובן גוריון ויקשר ביניהן למרכז העיר.

זמני הנסיעות מסונכרנים עם קו 8.

קו 5

מסוף המעפילים – תחנת רכבת שדרות

מסלול הקו יעבור בשכונות בן גוריון (קסדור), נאות אשכול (יהדות איטליה), כלניות והשקמה ויקשר בין שכונות אלו למרכז העיר (הרצל) והרכבת.

קו 6

מסוף המעפילים – מכללת ספיר

מסלול הקו יעבור בשכונות נאות השקמה, ברלב, נאות המייסדים, נאות אביב ונאות הדר (בריכה) ויקשר בין שכונות אלו למכללת ספיר והרכבת.

זמני הנסיעות של קו זה, מסונכרנים עם קו 12.

 

קו 8

מסוף המעפילים – אזור התעשייה שדרות

מסלול הקו יעבור בשכונות הכלניות (בן גוריון ב) ובן גוריון (קסדור) ויקשר בין שכונות אלו למרכז העיר, הרכבת, מכללת ספיר, אזור התעשייה ספירים ואזור התעשייה שדרות.

מסלול הקו יעצור בכלל התחנות באזור התעשייה עד השעה 18:00.

זמני הנסיעות של קו זה מסונכרנים עם קו 2.

קו 11

מסוף המעפילים – אזור התעשייה שדרות

מסלול הקו יעבור בשכונות האחוזה והמוזיקה, בנוסף תבוצע עצירה ברח' הרצל/עירייה בשני הכיוונים.

מסלול קו זה לא יעבור במכללת ספיר.

קו 12

מסוף המעפילים – אזור התעשייה שדרות

קישור בין השכונות נאות שקמה, משעול שרה, גולומב למרכז העיר.

בנוסף מסלול הקו יצור בכלל התחנות באזור התעשייה עד השעה 18:00.

זמני הנסיעות של קו זה מסונכרנים עם קו 6.